اطلاعات فنی

- نکات ایمنی

- جوشکاری

- نصب

- آزمایش فشار

 

اطلاعات فنی

راهنمای فنی محصولات گروه تولیدی اتصال بسپار که در واحد تحقیق و توسعه گروه تولیدی اتصال بسپار تهیه شده است حاوی تمام مشخصات فنی محصولات گوناگون سیستم لوله کشی اتصال بسپار می باشد.

راهنمای فنی محصولات گروه تولیدی اتصال بسپارjeld

ویرایش چهارم : تابستان 1396
تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه گروه تولیدی اتصال بسپار

حجم: 11.23 مگابایت

فرمت: PDF

 

دانلود