اطلاعات فنی

 

برتری ها 

• مقاومت در برابر خوردگي و حذف نشتي
• عمر طولاني تر
• سر و صدا و لرزش كم
• برآورده ساختن الزامات بهداشتي
• سبكي
• حمل و نقل و نصب آسان تر
• قيمت و هزينه هاي نصب كمتر
• صافي سطح بيشتر و در نتيجه افت فشار كمتر
• هدايت گرمايي بسيار كمتر و در نتيجه افت كمتر دماي آب
• رسوب گيري بسيار كمتر
• انعطاف پذيري
• مقاومت شيميايي بسيار زياد
• مقاومت الكتريكي بسيار زياد
اين ويژگي ها محصولات اتصال بسپار را گزينه اي بسيار مناسب براي شبكه هاي آب سرد و گرم ساخته است.

کاربردها

كاربردهاي اصلي محصولات اتصال بسپار عبارتند از:
• شبكه هاي آب سرد و گرم بهداشتي در ساختمان هاي مسكوني، اداري و آموزشي
• تأسيسات گرمايش
• تأسيسات سرمايش و تهويه مطبوع
• تأسيسات توزيع هوا
• رايزرهاي آپارتمان ها و برج ها
• انتقال مواد شيميايي، غذايي و بهداشتي
• تأسيسات كشتي ها، قطارها و هواپيماها
• انتقال آب دريا
• منابع ذخيره و تصفيه آب
• شبكه هاي آبياري كشاورزي
• انشعابات آب شهري

 

اطلاعات فنی

راهنمای فنی محصولات گروه تولیدی اتصال بسپار که در واحد تحقیق و توسعه گروه تولیدی اتصال بسپار تهیه شده است حاوی تمام مشخصات فنی محصولات گوناگون سیستم لوله کشی اتصال بسپار می باشد.

راهنمای فنی محصولات گروه تولیدی اتصال بسپارjeld

ویرایش چهارم : تابستان 1396
تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه گروه تولیدی اتصال بسپار

حجم: 2.32 مگابایت

فرمت: PDF

 

دانلود