شرکت Uponor

Uponor   اولین تولید کننده لوله ی مدورpex   از مواد خام دارای بازیافت کامل شیمیایی شرکت uponor   بیانیه ی خبری  14 فوریه 2023

Uponor   اولین تولید کننده لوله ی مدورpex   از مواد خام دارای بازیافت کامل شیمیایی

    uponor اولین لوله پکس مدور را از مواد خام دارای بازیافت شیمیایی کامل از ضایعات خود کارخانه با استفاده از رویکرد مورد تایید تعادل جرم   Iscc plus  تولید می کند.

14

 

همکاری میان uponor ، wastewise،borealis ، neste که ضایعات لوله pex را در مقیاس صنعتی با موفقیت به مواد خام پلاستیکی بازیافت شیمیایی کرده اند این راه حل نواورانه را امکان پذیر کرده است.

در سالیان اخیرuponor  برای پرداختن به اهداف اقتصادی دایره ای پژوهش هایی در مورد جایگزین های قابل دوام و پیشرفته تیمار ضایعات پلی اتیلن  pex اتصال متقابل شبکه ای انجام داده است.

در حالی که راه حل های جاری برای بیشتر انواع دیگر پلاستیک عملی هستند به دلیل انسجام ساختاری شیمی شبکه ای قادر به مدور سازی نیستند. بازیافت مکانیکی نخستین گزینه بازیافت باقی مانده است. اما در مقایسه با عمر معمولی طولانی 50 تا 100 ساله یpex  محدود به کاربردهای پایین چرخه با مشخصات معمول نازل است.

کشف راه حلی کاملا دایره ای برایpex  اولویت بالای ما به شمار آمده است.

بازیافت پیشرفته یکی از جالب ترین فرصت های در حال ظهور برای بستن حلقه ی pex با تجزیه ضایعات pex به اجزای شیمیایی اش و کاربردش برای تولید ماده ی خام جدید برای تولید لوله هایpex با کیفیت بالا همانند لوله اصلی است.

به واسطه ی همکاری چهارجانبه ی صنعتی با کنشگران با تجربه در امتداد زنجیره ی ارزش ،uponor  با کارخانه ی بازیافت پیشرفته ی wate wise ،پالایشگاه نفتborealis neste   تولیدکننده همکاری می کند پلی افلین تا بازیافت موفقیت آمیز لوله های ضایعاتی pex و تبدیلشان به لوله های pex ممتاز که مشتریانمان می شناسند و انتظار دارند عملی کند.

Uponor,wastewise,borealise neste با موفقیت راه را برای زنجیره ارزشی چزخه ای مرسم هموارکرده اند که بازیافت شیمیایی حلقه را می بندد.

لوله های pex نقش مهمی در گرمایش با بهره وری انرژی و لوله کشی ایمن دارند.

در نتیجه ی فرآیند منحصر به فرد اتصال متقابل  لوله کیفیت بسیار بالایی دارد و فوق العاده با دوام است که در مقابل شکستن آن برای بازیافت با فن آوری های معمول را دشوارتر میکند.

توماس فورد ،مدیر ارشد فناوری uponor می گوید: ما از این همکاری بسیار هیجان زده هستیم زیرا در انتقال به مواد دایره ای امتیازی برای ما به شمار می رود.

pex در سایه ی ویزگی های برترش تا کنون متنوع ترین کاربرد ها را داشته از سیستم های تامین آب ساختمان گرفته تا سیستم های سرمایشی و گرمایشی تا بشی . در  uponorاخیرا پنجاه سال اول تولید لوله  را جشن گرفته ایم و هدف دراز مدت تا زمان کاربرد صددرصد ضایعات pex به عنوان مواد خام از طریق بازیافت حلقه ی بسته است.

سال 2022، uponor  ضایعات  pex پسا صنعتی تولید خود را به wastewise تحویل داد.

برای به کار گیری در neste که پلاستیک ضایعاتی مایع شده را پالایش کرده و کیفیت آن را بهبود بخشیده پلیمر های پلاستیکی ضایعاتی در wastewise به روغن تجزیه شدند .مواد خام جدید به دست آمده تحت فرایند های ترک خوردگی و پلیمریزاسیون borealis قرار گرفتند تا مواد خام پلی اتیلن اتصال متقابل پیشرفته تولید کنند .

در نهایت ، uponor برای ایجاد سیستم های جدید pex از پلی اتیلن استفاده می کند که سپس می تواند یک بار دیگر در صنعت ساختمان برای مقاصد گرمایشی ،سرمایشی و حتی کاربردهای حساس تر با الزامات پیشرفته تر به کار رود،برای مثال قابلیت استفاده در سیستم های آب آشامیدنی کل زنجیره ی ارزشی از طریق تعادل جرم تایید شده  Iscc plusقابل ردیابی است .

در ژانویه 2023،پلی اتیلن بازیافتی پیشرفته تحویل شد و uponor در حال حاضر نخستین لوله مدور pex را برای کاربردهای آب آشامیدنی و گرمایش از کف تولید کرده است.

با بیشتر از 80 درصد تولید ماده سازگار Iscc ، این طرح گواهی بر آزمایشی بازیافت شیمیایی ضایعات pex در جهت حلقه بسته و مدور بودن pex است.

گام های آتی برای  uponor بررسی بیشتر پایان عمر مفید ضایعات pex و گنجاندن مسیرهای شریک بر این عقیده اند که این پروژه نخستین بازیافت شیمیایی مواد سازنده pex در سرتاسر جهان خواهد بود و حاکی از آن است که بازیافت شیمیایی می تواند کاربرد مجدد پلاستیک بازیافت سخت به مواد خام پلیمر با کیفیت بالا و تولید متوالی با کیفیت یکسان  را امکان پذیرکند. در ادامه شرکا گسترش مخزن پسماند و افزایش حجم بازیافت را مورد بررسی قرار خواهند داد.

uponor همچنین برای تولید خانواده محصول آبی خود که از مواد خام بیولوزیکی جریان های پسماند و ضایعات ساخته شده با Borealise همکاری می کند.

 uponor در یک کلام

uponor یکی از شرکت های بین المللی سرآمد است که رله حل هایی برای جابجایی آب آشامیدنی،سیستم های سرمایشی و گرمایشی تابشی کارآمد و راه حل های زیرساختی مطمئن موضوع آب را برای نسل آینده بازاندیشی می کند.با تعهد به تداوم پذیری و شوق به نوآوری، uponor  درحال توسعه فن آوری ها و سیستم های جدیدی است که زندگی انسان را توسعه بخشد.

ما به مشتریانمان در ساخت ساز تجاری و مسکونی،شهرداری ها و خدمات عمومی همچنین صنایع مختلف یاری میکنیم.

تاسریع تر و هوشمندتر فعالیت کنند uponor در 26 کشور اروپایی و آمریکای شمالی3900 کارمند متخصص دارد و محصولات در بیشتر از هشتاد کشورجهان به فروش می روند.

 سال2021، فروش خالص uponor به حدود3/1 میلیارد یورو بالغ شده است.دفتر مرکزی شرکت uponor در فنلاند قراردارد و در بورس سهام نزدیک هلسینکی ثبت شده است.

Uponor   اولین تولید کننده لوله ی مدورpex   از مواد خام دارای بازیافت کامل شیمیایی

شرکت uponor   بیانیه ی خبری  14 فوریه 2023

Uponor   اولین تولید کننده لوله ی مدورpex   از مواد خام دارای بازیافت کامل شیمیایی

    uponor اولین لوله پکس مدور را از مواد خام دارای بازیافت شیمیایی کامل از ضایعات خود کارخانه با استفاده از رویکرد مورد تایید تعادل جرم   Iscc plus  تولید می کند.

همکاری میان uponor ، wastewise،borealis ، neste که ضایعات لوله pex را در مقیاس صنعتی با موفقیت به مواد خام پلاستیکی بازیافت .

شیمیایی کرده اند این راه حل نواورانه را امکان پذیر کرده است.

در سالیان اخیرuponor  برای پرداختن به اهداف اقتصادی دایره ای پژوهش هایی در مورد جایگزین های قابل دوام و پیشرفته تیمار ضایعات پلی اتیلن  pex اتصال متقابل شبکه ای انجام داده است.

در حالی که راه حل های جاری برای بیشتر انواع دیگر پلاستیک عملی هستند به دلیل انسجام ساختاری شیمی شبکه ای قادر به مدور سازی ........ نیستند.بازیافت مکانیکی نخستین گزینه بازیافت باقی مانده است.اما در مقایسه با عمر معمولی طولانی 50 تا 100 ساله یpex  محدود به کاربردهای پایین چرخه با مشخصات معمول نازل است.

کشف راه حلی کاملا دایره ای برایpex  اولویت بالای ما به شمار آمده است.

بازیافت پیشرفته یکی از جالب ترین فرصت های در حال ظهور برای بستن حلقه ی pex با تجزیه ضایعات pex به اجزای شیمیایی اش و کاربردش برای تولید ماده ی خام جدید برای تولید لوله هایpex با کیفیت بالا همانند لوله اصلی است.

به واسطه ی همکاری چهارجانبه ی صنعتی با کنشگران با تجربه در امتداد زنجیره ی ارزش ،uponor  با کارخانه ی بازیافت پیشرفته ی wate wise ،پالایشگاه نفتborealis neste   تولیدکننده همکاری می کند پلی افلین تا بازیافت موفقیت آمیز لوله های ضایعاتی pex و تبدیلشان به لوله های pex ممتاز که مشتریانمان می شناسند و انتظار دارند عملی کند.

Uponor,wastewise,borealise neste با موفقیت راه را برای زنجیره ارزشی چزخه ای مرسم هموارکرده اند که بازیافت شیمیایی حلقه را می بندد.

لوله های pex نقش مهمی در گرمایش با بهره وری انرژی و لوله کشی ایمن دارند.

در نتیجه ی فرآیند منحصر به فرد اتصال متقابل  لوله کیفیت بسیار بالایی دارد و فوق العاده با دوام است که در مقابل شکستن آن برای بازیافت با فن آوری های معمول را دشوارتر میکند.

توماس فورد،مدیر ارشد فناوری uponor می گوید: ما از این همکاری بسیار هیجان زده هستیم زیرا در انتقال به مواد دایره ای امتیازی برای ما به شمار می رود.

pex در سایه ی ویزگی های برترش تا کنون متنوع ترین کاربرد ها را داشته از سیستم های تامین آب ساختمان گرفته تا سیستم های سرمایشی و گرمایشی تا بشی . در  uponorاخیرا پنجاه سال اول تولید لوله ی .... را جشن گرفته ایم و هدف دراز مدت تا زمان کاربرد صددرصد ضایعات pex به عنوان مواد خام از طریق بازیافت حلقه ی بسته است.

سال 2022، uponor  ضایعات  pex پسا صنعتی تولید خود را به wastewise تحویل داد.

برای به کار گیری در neste که پلاستیک ضایعاتی مایع شده را پالایش کرده و کیفیت آن را بهبود بخشیده پلیمر های پلاستیکی ضایعاتی در wastewise به روغن تجزیه شدند .مواد خام جدید به دست آمده تحت فرایند های ترک خوردگی و پلیمریزاسیون borealis قرار گرفتند تا مواد خام پلی اتیلن اتصال متقابل پیشرفته تولید کنند .

در نهایت ، uponor برای ایجاد سیستم های جدید pex از پلی اتیلن استفاده می کند که سپس می تواند یک بار دیگر در صنعت ساختمان برای مقاصد گرمایشی ،سرمایشی و حتی کاربردهای حساس تر با الزامات پیشرفته تر به کار رود،برای مثال قابلیت استفاده در سیستم های آب آشامیدنی کل زنجیره ی ارزشی از طریق تعادل جرم تایید شده  Iscc plusقابل ردیابی است .

در ژانویه 2023،پلی اتیلن بازیافتی پیشرفته تحویل شد و uponor در حال حاضر نخستین لوله مدور pex را برای کاربردهای آب آشامیدنی و گرمایش از کف تولید کرده است.

با بیشتر از 80 درصد تولید ماده سازگار Iscc ، این طرح گواهی بر آزمایشی بازیافت شیمیایی ضایعات pex در جهت حلقه بسته و مدور بودن pex است.

گام های آتی برای  uponor بررسی بیشتر پایان عمر مفید ضایعات pex و گنجاندن مسیرهای شریک بر این عقیده اند که این پروژه نخستین بازیافت شیمیایی مواد سازنده pex در سرتاسر جهان خواهد بود و حاکی از آن است که بازیافت شیمیایی می تواند کاربرد مجدد پلاستیک بازیافت سخت به مواد خام پلیمر با کیفیت بالا و تولید متوالی با کیفیت یکسان  را امکان پذیرکند. در ادامه شرکا گسترش مخزن پسماند و افزایش حجم بازیافت را مورد بررسی قرار خواهند داد.

uponor همچنین برای تولید خانواده محصول آبی خود که از مواد خام بیولوزیکی جریان های پسماند و ضایعات ساخته شده با Borealise همکاری می کند.

اطلاعات بیشتر

فرانسیسکا جانسون ، معاون ارشد ارتباطات شرکت و روابط بین الملل شرکت uponor

تلفن:+3580201292821

uponor در یک کلام

uponor یکی از شرکت های بین المللی سرآمد است که رله حل هایی برای جابجایی آب آشامیدنی،سیستم های سرمایشی و گرمایشی تابشی کارآمد و راه حل های زیرساختی مطمئن موضوع آب را برای نسل آینده بازاندیشی می کند.با تعهد به تداوم پذیری و شوق به نوآوری، uponor  درحال توسعه فن آوری ها و سیستم های جدیدی است که زندگی انسان را توسعه بخشد.

ما به مشتریانمان در ساخت ساز تجاری و مسکونی،شهرداری ها و خدمات عمومی همچنین صنایع مختلف یاری میکنیم.

تاسریع تر و هوشمندتر فعالیت کنند uponor در 26 کشور اروپایی و آمریکای شمالی3900 کارمند متخصص دارد و محصولات در بیشتر از هشتاد کشورجهان به فروش می روند.

سال2021، فروش خالص uponor به حدود3/1 میلیارد یورو بالغ شده است.دفتر مرکزی شرکت uponor در فنلاند قراردارد و در بورس سهام نزدیک هلسینکی ثبت شده است.