خدمات امور مشتریان

 

  • تعهد تضمین کیفیت محصولات
  • آموزش مجریان مجاز اتصال بسپار
  • برگزاری همایش های مستمر در سطح کشور
  • تحقیق و توسعه بازار لوله و اتصالات تک لایه
  • مهندسی فروش محصولات اتصال بسپار
  • مذاکره با مشتری جهت بازاریابی و بازار سازی
  • برگزاری جلسات آموزشی فروش و نصب محصولات
  • بهبود خدمات
  • رضایت مشتریان از کاربرد محصولات
  • کاهش هزینه های پرداخت مشتری
  • ارتباط فرد به فرد با تمامی مشتریان
  • مدیریت نگهداری و حفظ ارتباط بلند مدت با مشتری
  • مدیریت شکایات مشتری
  • مدیریت خدمات پس از فروش
  • شناسایی نیازها، خواسته ها و شرایط خاص مشتریان
  • پیگیری کیفی و کمی پروژه های اجرایی مشتریان
  • انجام نظرسنجی تلفنی از مشتریان
  • پاسخگویی به نظرات مشتریان در فضای مجازی
  • بررسی بازخوردهای مشتریان