پنج لایه

محصولات پنج لایه اتصال بسپار

نام

سایز

نام

سایز

لوله

32

سه راه تو پیچ کنج دیواری

20×1/2 ×20

بوشن رو پیچ پرسی

16×1/2

زانو رو پیچ دویاری پرسی

16×3/4

بوشن رو پیچ پرسی

20× 1/2

زانو خاردار دیواری

16× 1/2

بوشن رو پیچ پرسی

20× 3/4

سراه تو پیچ پرسی

16× 1/2×16

بوشن رو پیچ پرسی

25× 3/4

سراه تو پیچ پرسی

20×1/2 ×16

بوشن رو پیچ پرسی

25× 1

سه را تو پیچ دیواری پرسی

16× 1/2× 16

بوشن رو پیچ پرسی

32× 1

سراه پرسی

16

بوشن پرسی

16

سراه پرسی

20

بوشن پرسی

20

سراه پرسی

25

بوشن پرسی

25

سراه پرسی

32

بوشن پرسی

32

سه راه تبدیلی پرسی

20× 16× 16

بوشن تبدیلی پرسی

20× 16

سه راه تبدیلی پرسی

20× 16× 20

بوشن تبدیلی پرسی

25× 16

سه راه تبدیلی پرسی

20× 20× 16

بوشن تبدیلی پرسی

25× 20

سه راه تبدیلی پرسی

25× 16× 25

بوشن تبدیلی پرسی

32× 20

سه راه تبدیلی پرسی

25× 20× 25

بوشن تبدیلی پرسی

32× 25

سه راه تبدیلی پرسی

32× 16× 25

بوشن تبدیلی پرسی

32× 16

سه راه تبدیلی پرسی

32× 16× 32

بوشن تو پیچ پرسی

16× 1/2

سه راه تبدیلی پرسی

32× 20× 32

بوشن تو پیچ پرسی

20× 1/2

سه راه تبدیلی پرسی

32× 25× 32

بوشن تو پیچ پرسی

20× 3/4

سه راه تبدیلی پرسی

25× 25× 20

بوشن تو پیچ پرسی

25× 3/4

سه راه تبدیلی پرسی

20× 25× 20

بوشن تو پیچ پرسی

25×1

سه راه تبدیلی پرسی

25× 20× 20

بوشن تو پیچ پرسی

32× 1

اورینگ

16

زانو چپقی پرسی

16× 1/2

اورینگ

20

زانو چپقی پرسی

20× 1/2

اورینگ

25

زانو چپقی پرسی

20× 3/4

اورینگ

32

زانو چپقی پرسی

25× 3/4

حلقه پرسی

16

زانو تو پیچ دیواری پرسی

16× 1/2

حلقه پرسی

20

زانو تو پیچ دیواری پرسی

20× 1/2

حلقه پرسی

25

زانو پرسی

16

حلقه پرسی

32

سراه تو پیچ کنج دیواری پرسی

16× 1/2× 16

 

 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

ثبت سفارش اینترنتی

گروه تولیدی اتصال بسپار اقدام به راه اندازی سیستم ثبت سفارش اینترنتی نموده است. از این پس شما می توانید با مراجعه به سایت اتصال بسپار علاوه بر مشاهده مشخصات و ویژگیهای محصولات، کالای مورد نظر خود را با انتخاب سایز و تعداد هر کالا سفارش دهید.