فرم استخدام

در صورتی که تمایل به استخدام در اتصال بسپار دارید، لطفاً فرم زیر را پر کنید:

- پر کردن این فرم هیچگونه تعهدی جهت جذب و استخدام برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.

...
 
booklet
دفترچه فنی
standards
گواهینامه ها و استانداردها
recruitment
استخدام
one Layer
محصولات تک لایه